Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4947088 助學捐款 按月扣繳 陳書蘋 NT$1200
2021-06-15 4947085 助學捐款 按月扣繳 江政通 NT$2400
2021-06-13 4946991 愛心捐款 單筆愛心 謝友倫 NT$500
2021-06-13 4946992 愛心捐款 單筆愛心 李凱霖 NT$600
2021-06-12 4946990 愛心捐款 單筆愛心 余姵瑄 NT$100
2021-06-15 4946914 愛心捐款 定期愛心捐款 梁祐誠 NT$600
2021-06-15 4946643 助學捐款 按月扣繳 施淑閔 NT$600
2021-06-15 4946642 助學捐款 按月扣繳 范毓斌 NT$600
2021-06-15 4946641 助學捐款 按月扣繳 許淑玉 NT$600
2021-06-15 4946640 助學捐款 按月扣繳 林晏慈 NT$600